Amerykańskie urzędy, pytają obywateli o ich zadowolenie.

W coraz większej ilości instytucji państwowych HappyOrNot® wykorzystywany jest do badania poziomu satysfakcji klientów. Na dzień dzisiejszy system ten używany jest w Miami, hrabstwach Adams, King i Riverside. Powodem jest potrzeba sprostania rosnącym oczekiwaniom obywateli w zakresie jakości obsługi przez urzędników. Wszystko to w celu zwiększenia poziomu życia mieszkańców, polepszenia …

Jak skutecznie mierzyć poziom satysfakcji klientów?

HappyOrNot® czyli, jak skutecznie mierzyć, analizować i poprawiać zadowolenie klientów Czy monitorują Państwo poziom zadowolenia klientów? “Oczywiście!” odpowie większość organizacji handlowych i usługowych. Dopytując, jak często, słyszymy: raz do roku, kwartalnie, wyrywkowo, gdy mamy z tym problemem lub gdy mamy budżet… Jakimi metodami, dociekamy. Ankietujemy, czytamy maile, media społecznościowe, wysyłamy …

Badanie satysfakcji pracowników

Poprawa zadowolenia pracowników wcale nie musi być skomplikowanym i żmudnym procesem. Poniżej postaramy się przedstawić pewne kluczowe kwestie, które na pewno wzbudzą Państwa zainteresowanie, ale przede wszystkim postaramy się uzmysłowić Wam jak ważne jest słuchanie i angażowanie pracowników. Sekretny składnik udanego biznesu Bez klientów nie osiąga się zysków, to wie …