Portal HappyOrNot

Śledź wyniki i wprowadzaj zmiany

Integralną częścią usługi jest portal HappyOrNot z raportami, który umożliwia śledzenie i bieżącą analizę wyników.

Wszystkie zebrane opinie prezentowane są w postaci jasnych i intuicyjnych wykresów oraz grafik. Przejrzystość danych to szansa na szybkie odkrycie przyczyn niezadowolenia lub satysfakcji i bezproblemową ocenę wpływu wprowadzonych zmian.

Szybki widok – podstawowe dane w jednym miejscu

Szybki podgląd (Quick View) pozwala na sprawne zapoznanie się z kluczowymi wynikami, które prezentowane są w postaci łatwych do zrozumienia widżetów. Najważniejsze informacje zgromadzone są w jednym miejscu, co skraca czas potrzebny na ich analizę.

Statystyki – głębsza analiza danych

W statystykach wyniki prezentowane są w postaci interaktywnych wykresów i zestawień. Raporty te umożliwiają badanie długoterminowych trendów, ale również wskazują bardzo konkretnie miejsca i czas wyjątkowej obsługi klienta lub spadku wydajności.

Szczegółowe raporty, przez analizę bieżących i historycznych wyników, zapewniają kontrolę nad procesami w organizacji i podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych.

Dzięki dodatkowym kategoriom i luźnym komentarzom można dokładnie zdefiniować mocne i słabe strony organizacji czy świadczonych usług.

Wypróbuj Portal HappyOrNot!