Tag: zadowolenieAmerykańskie urzędy, pytają obywateli o ich zadowolenie.

Amerykańskie urzędy, pytają obywateli o ich zadowolenie.

W coraz większej ilości instytucji państwowych Happy Or Not® wykorzystywany jest do badania poziomu satysfakcji klientów. Na dzień dzisiejszy system ten używany jest w Miami, hrabstwach Adams, King i Riverside. Powodem jest potrzeba sprostania rosnącym oczekiwaniom obywateli w zakresie jakości obsługi przez urzędników. Wszystko to w celu zwiększenia poziomu życia mieszkańców, polepszenia wizerunku służb publicznych i uniknięcia finansowych następstw niskiego poziomu zadowolenia społeczeństwa.
Więcej
HappyOrNot czyli, jak skutecznie mierzyć, analizować i poprawiać zadowolenie klientów

HappyOrNot czyli, jak skutecznie mierzyć, analizować i poprawiać zadowolenie klientów

Czy monitorują Państwo poziom zadowolenia klientów? “Oczywiście!” odpowie większość organizacji handlowych i usługowych. Dopytując, jak często, słyszymy: raz do roku, kwartalnie, wyrywkowo, gdy mamy z tym problemem lub gdy mamy budżet… Jakimi metodami, dociekamy. Ankietujemy, czytamy maile, media społecznościowe, wysyłamy tajemniczych klientów… Ile głosów udaje się pozyskać, drążymy. Niewiele, za mało, 1%, pojedyncze… Czy wyniki tych badań są wykorzystywane do podejmowania decyzji? Tak, ale…
Więcej