Tag: pracownikówAmerykańskie urzędy, pytają obywateli o ich zadowolenie.

Amerykańskie urzędy, pytają obywateli o ich zadowolenie.

W coraz większej ilości instytucji państwowych Happy Or Not® wykorzystywany jest do badania poziomu satysfakcji klientów. Na dzień dzisiejszy system ten używany jest w Miami, hrabstwach Adams, King i Riverside. Powodem jest potrzeba sprostania rosnącym oczekiwaniom obywateli w zakresie jakości obsługi przez urzędników. Wszystko to w celu zwiększenia poziomu życia mieszkańców, polepszenia wizerunku służb publicznych i uniknięcia finansowych następstw niskiego poziomu zadowolenia społeczeństwa.
Więcej