Indyme Smart ResponseINDYME SMART RESPONSE® ZARZĄDZANIE ZDARZENIAMI W SKLEPACH

Smart Response® jest zintegrowanym systemem zarządzającym i kontrolującym przepływ informacji w sklepie, który ułatwia komunikację klientów ze sprzedawcami, integruje systemy zainstalowane w sklepie i dostarcza raporty operacyjne. Smart Response® obsługuje sygnały o zdarzeniach, które występują w obiekcie. Reagując zgodnie z zaprogramowanymi wytycznymi, Smart Response® poinformuje odpowiedniego pracownika lub jego przełożonego o zaistniałym zdarzeniu.

zadbaj o efektywną sprzedaż, buduj satysfakcję klientów i ogranicz straty
Odpowiedni przepływ informacji o zdarzeniach w sklepie pomaga w efektywnej sprzedaży, buduje satysfakcję klientów i ogranicza straty.

Miejsca, w których Indyme® jest niezbędny:

1. STREFA

budowania satysfkacji

Towary zamknięte "brak obsługi = brak sprzedaży".

2. STREFA

budowania satysfkacji

Punkty obsługi, lady sklepowe, gdzie klient musi być obsłużony przez sprzedawcę.

3. Strefa

budowania satysfkacji

Samoobsługowa część sklepu, gdzie klient może mieć pytania lub potrzebować pomocy.

4. Strefa

budowania satysfkacji

Przymierzalnie, gdzie klient może potrzebować pomocy.

Indyme Smart Fit®Klient wchodzi do przymierzalni. System Indyme wykrywa jego obecność.Czerwona dioda na zewnętrz przymierzalni miga informując o tym, że przymierzalnia jest zajęta.Gdy klient potrzebuje pomocy naciska umieszczony w przebieralni przycisk. System wysyła komunikat do odpowiednich osób, dodatkowo zwiększa się częstotliwość migania czerwonej diody na zewnątrz.Po wyjściu klienta system wykrywa jego nieobecność, czerwona dioda przestaje migać.